| Startsiden | | Reportasjer | | Registrer ditt bryllup | | Forum | | Kontakt |
Vielse og seremonier
  Kirkebryllup   Utenlandsbryllup   Borgerlig vielse   Ambassadebryllup   Vielse av likekjønnede   Human-Etisk vigsel   Vigselsteder utenom kirker   Sjømanskirker   Juridisk ekteskapsinngåelse

Når frieriet er gjort og svaret er ”ja” er det mye som skal på plass før selve bryllupsfesten kan planlegges. Hvilken vielse dere ønsker å ha, inne eller ute, om dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.  I dag finnes det mange typer bryllupsseremonier å velge i. Den mest vanlige type vielse i Norge er fremdeles ”Kirkebryllup” og her har det skjedd mye nytt i forhold til den tradisjonelle seremonien.  

 Klikk på den type vielse du ønsker å vite mer om.

 

<-- Tilbake

  © Copyright bryllupsguiden.no 2005